Useful Information for Parents

 Sumdog – A site that offers games to make mathematics fun. Gwefan sy’n gwneud mathemateg yn hwyl trwy gynnig gemau mathemateg am ddim. 

BBC Bitesize – BBC’s free online resource to help children with their school work. Gwefan BBC i gynorthwyo plant gyda’u gwaith ysgol.

BBC Advice for Parents – From homework help to Special Educational Needs, find out how to help your child at school. O help gyda gwaith cartref i Anghenion Addysgol Arbennig, gwybodaeth am sut i helpu eich plentyn.

Thinkuknow – Staying safe on the Internet, advice for parents and children 

Schoolbeat – information and resources for teachers, pupils and parents from School Community Police Officers