Admissions

 

Cael Lle ar gyfer Plentyn mewn Ysgol yn Sir Gâr

 Does dim mynediad awtomatig i ddisgyblion sydd am ddechrau ysgol yn Sir Gâr – yn ôl y gyfraith  mae’n rhaid i rieni wneud cais i’r Awdurdod Derbyniadau erbyn dyddiad penodol.

 Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i’r Awdurdod flaenoriaethu ceisiadau sydd wedi eu derbyn erbyn y dyddiad cau.  Efallai y bydd rhieni sy’n gwneud cais ar ôl y dyddiad cau ddim yn cael cynnig lle i’w plentyn yn yr ysgol hyd yn oed os oes ganddynt frawd neu chwaer yn yr ysgol yn barod ac yn byw yn nalgylch yr ysgol.

Getting a Place For a Child in a Carmarthenshire School

 There is no automatic entry for pupils who want to start school in Carmarthenshire – parents by law have to make an application to the Admission Authority by a specific date.

 Legislation requires the Authority to prioritise the allocation of places to pupils whose applications have been received by the closing date. Parents who apply after the closing date may not get a place for their child at the school even if they have a sibling at the school and live in the catchment area.